Indkald generalforsamling

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Ballen Sejlklub

10. juni 2020 klokken 19.00 i klubhuset.

 

 

1)      Valg af dirigent

2)      Formandens beretning for 2019

3)      Fremlæggelse af regnskab/status for 2019 til godkendelse.

4)      Budget og fastlæggelse af kontingent for 2020

5)      Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling)

6)      Valg til bestyrelsen: 

                                  Henrik Karup modtager ikke genvalg

                                      Jesper Bælum modtager ikke genvalg

                               

 

 

- Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg :

   Bjarne Egeskov

   Lykke Pedersen

 

-Valg af 2 revisorer samt 1 revisor suppleant på valg :

                                      John Jensen

                                      Kurt Ravn

                                      Per Steen Hansen (revisor suppleant )

 

        7)  Evt.

Klubben er vært ved en øl /vand samt 2. stk. smørrebrød. Er du med som ægtefælle       uden medlemskab- koster ovenstående 50 kr. Tilmelding af hensyn til smørrebrød- senest 4 juni 2020 til : Mona290854@gmail.com eller telefon 24 27 62 15

M.v.h. Bestyrelsen i BAS