Indbydelse til Skar-Drej 2021

24 august 2021 indbydelse kapsejladsregler/ søvejsregler

22 juni 2021 konstituering

BAS har den 22 juni 2021 haft konstitueringsmøde efter afholdt generalforsamling.

Jan Andersen overtager formandsposten og Karsten Bay Kastrup overtager kassererposten.

Ballen Sejklub byder velkommen.

21.05.21 Onsdagssejlads den 26 maj

Onsdagssejlads den 26 maj AFLYST - idet der er generalforsamling i havneforeningen 

21 .05.21 Pinseturen aflyst

Pinseturen er aflyst på grund af for få tilmeldinger

Vedr. fremtidige arrangementer - kan du følge med på hjemmesiden 

2.05.2021 Standerhejsning

Så fik vi hejst standeren i BAS