Nye kapsejladsregler 21.04.2021

Nye Kapsejladsregler 

Se Dansk Sejlunion 

Aften sejlads Ballen Sejlklub 2021

 Uge 18-24 Uge 32-35 kl. Uge 36-38 

 

Uge 18-24 1 start 18.50 /  2 start 19.00 - skippermøde 18.30

Uge 32-35 1 start 18.50 /  2 start 19.00 - skippermøde 18.30

Uge 36-38 1 start 18.20 /  2 start 18.30 - skippermøde 18.00

 
Signaler før  hver start:

5 min før er varselssignal 

4 min før er klarsignal

1 min før er et min signal

18.50 og 19.00 startsignal


Bane : se bane Kort Start og målstreg  mellem rød flag på mole og mærke1

Bane 1 Langbane Vind N-Nv Bagbord bane Mærke 2-3                 

Bane 2 Kortbane Vind N-Nv-v-sv Bagbord bane Mærke 2-4         

Bane 3 Langbane Vind V-Sv  Styrbord bane Mærke 3-2

Bane 4 Langbane Vind S-Sø  Bagbord bane Mærke 4-5-7-6-1-4

Bane 5 Kortbane Vind S-Sø Bagbord bane Mærke 4-5-6

Bane 6 Langbane Vind Ø Styrbord bane Mærke 6-1-2

Bane 7 Kortbane Vind Ø Styrbord bane Mærke 6

Målstreg krydses modsat af start

( Pas på Grundstødning ved mærke 4-7 )

Bane nr. Ses ved klubhus før start.