AFTENSEJLADSER 2018 /SEJLADSBESTEMMELSER

 

Regler: Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler (RRS) 2009-2016, Lystal samt nedenstånde særlige regler.

 

Dommere: Skiftende dommere.

 

Banemærker: Mærke 1: Passage af start/mål- linie.

 

Mærke 2: Udlagt ballon ved Brandklinten.

 

Mærke 3: YBY Vornæs.

 

Mærke 4: Rød/Hvid anduvning ved skarø havn.

 

Mærke 5: Udlagt ballon vest for skarørev.

 

Mærke 6: Grøn sideafmærkning nord for flæskholm.

 

Mærke 7: Rød sideafmærkning ved rødlok.

 

Mærke 8: Udlagt ballon vest for præstensskov.

 

Banen: vælges hver gang ved sammensætning af en rækkefølge af ovenstå-ende banemærker, og angives ved en tal rækkefølge samt grønt/rødt flag, som vises på skilt midt på vestbroen.

 

Eksempel på bane: 2-5-1-2-5 + grønt flag: banen går først til udlagt mærke ved brandklinten derefter til udlagt mærke vest for skarørev og videre overmålinien hvorefter turen gentages, denne bane giver mulighed for afkortning (se dette).

 

Bundgranspæle og den grønne sideafmærkning ved skarørev skal altid respekteres. Søvejsreglerne for dykker skal overholdes ved sejlads omkring den gamle Ærø Færge

 

 

 

 

Tidpunkt: Sejladserne finder sted onsdage i sæsonen, og følgende sejladser er

planlagt:

1. sejlads: onsdag d. 11. maj (1. start kl. 18.50, 2. start kl. 19.00)

.....

8. sejlads: onsdag d. 29. juni (1. start kl. 18.50, 2. start kl. 19.00)

9. sejlads: onsdag d. 10. aug. (1. start kl. 18.50, 2. start kl. 19.00)

.....

12. sejlads: onsdag d. 31 aug. (1. start kl. 18.50, 2. start kl. 19.00)

13. sejlads: onsdag d. .7 sept. (1. start kl. 18.20, 2. start kl. 18.30)

.....

15. sejlads: onsdag d. 21 sept. (1. start kl. 18.20, 2. start kl. 18.30)

Signaler: 1. Start: Varselssignal kl. 18.45 1 skud.

Klarsignal 1. start: kl. 18.46 1 skud.

Et-minut-signal: kl. 18.49 1 langt lydsignal.

Startsignal 1. Start: kl. 18.50 1 skud.

2. Start: Varselssignal kl. 18.55 1 skud.

Klarsignal 2. start: kl. 18.56 1 skud.

Et-minut-signal: kl. 18.59 1 langt lydsignal.

Startsignal 2. Start: kl. 19.00 1 skud.

Ved 13., 14. og 15. sejlads vil starten være 30 min. tidligere.

Start/mål- linie: er mellem 2 bøjer med orange flag udlagt ud for Ballen Havn. Ved start mod

5(rødt flag),6,7 eller 8

2,3,4 eller 5(grønt flag)

Passage

fra øst mod vest

fra vest mod øst

Ved målgang fra

2,3,4 eller 5(rødt flag)

5(grønt flag),6,7 eller 8

Passage

fra øst mod vest

fra vest mod øst

 

Deltagerliste 1. Start:

Folkebåd

Polaris Drabant

Albin Accent

IF

H Båd

Safir

Albin Express

Deltagerliste 2. Start: Granada 30

Odder 22

X 382

Bavaria 36

Bavaria 37

Hallberg Rassy 43

Faurby 36

Concorde 38

Hanse 401

Swan

Impala 33

Phantom 42

Dheler 34

Etap 34

X 102