Ref. Generalforsamling.

Ref. Generalforsamling i BAS den 20.marts 2019.

1)      Valg af dirigent : Bjarne Egeskov blev valgt. Dirigenten konstaterer, at de gældende regler jf. vedtægter er overholdt, i forbindelse med indkaldelse / afholdelse af generalforsamling.

 

2)      Formandsberetning for 2018 (ingen formand) info fra næstformand: John Jensen informerede om det for gangene år i sejlklubben.

 

3)      Fremlæggelse af regnskab/status for 2018: Klaus Deleuran fremlagde på vegne af bestyrelsen, regnskab for 2018. Ingen bemærkninger og regnskabet blev godkendt.

 

4)      Budget og fastlæggelse af kontingent :Budget 2019 fremlagt/godkendt. Der er ingen ændringer i kontingent ,som således fortsat er kr. 375/årligt.

 

5)      Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling: Der var ingen indkomne forslag.

 

6)      Valg til bestyrelsen:  Per Kim Hansen,  Mona Petersen, blev valgtKlaus Deleuran fortsætter, Henrik Karup fortsætter i bestyrelsen ligesom Jesper Bælum fortsætter.

 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Bjarne Egeskov samt Lykke Pedersen.

 

Valg af 2 revisorer:  Kurt Ravn samt John Jensen

1 revisor suppleant: Per Steen Hansen

 

7)      Evt : lidt løs snakog ideer om klubben. Der blev på generalforsamlingen drøftet omkring klubbens arrangementer og der var på generalforsamlingen stemning for, at deltagelse i klubbens arrangementer, er for medlemmer af BAS, med interesse for deltagelse for onsdags sejlads og fællesskab omkring klubben.

Lykke og Rita fortsætter trofast på ” broen” om onsdagen, hvilket klubben sætter stor pris på. Tak til den afgående næstformand John Jensen for hans arbejde i BAS igennem årene.

 

Ref.

 Mona P.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Ballen Sejlklub