Dansk Sejlunion Generalforsamling 2021

Generalforsamling den 20 marts 2021 i Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunions generalforsamling afholdes den 20. marts 2021 i Odense.

Se Dansk Sejlunions hjemmeside 

16.12.20 Dansk Sejlunion COVID 19

Anbefalinger Dansk Sejlunion

På vegne af Dansk Sejlunion
Sendt: 16. december 2020 12:36
Til: Dansk Sejlunion <ds@sejlsport.dk>
Emne: Skærpede restriktioner udbredes til hele landet

 

Skærpede restriktioner udbredes til hele landet

 

De skærpede restriktioner, der pt. gælder for 69 kommuner, udbredes til at omfatte hele landet fra i dag, onsdag den 16. december kl. 16, med virkning frem til foreløbigt 3. januar 2021.

 

De skærpede stramningerne indebærer følgende for idrætten:

 

  • Alle indendørs idrætsanlæg – herunder klubhuse og klubbernes andre bygninger - skal holdes lukket. Undervisning, generalforsamlinger etc. kan således ikke gennemføres fysisk i perioden. Forbuddet gælder uanset, om man underviser et hold på over eller under 10 personer. Vi opfordrer til, at I gennemfører planlagte aktiviteter digitalt så vidt muligt.
  • Muligheden for at samle 50 børn og unge til og med 21 år er ikke længere muligt. Her gælder et forsamlingsforbud på 10 for alle uanset alder og formål.
  • Man kan fortsat gennemføre sejlaktiviteter udendørs, hvis forsamlingsforbuddet på 10 overholdes.
  • De skærpede retningslinjer betyder, at klubhuse som hovedregel skal være lukket, men at man kan benytte toiletter forudsat behørig rengøring og hygiejne, og at trænere kan hente udstyr i klubhuset til brug for udendørs træning mv.
  • Drives der spisested fra klubhuset, må dette i perioden kun foregå som takeaway.

 

Dansk Sejlunion opfordrer klubber og sejlere til at efterleve de nye bestemmelser. Det er muligt, at der kommer nye retningslinjer fra kulturministeriet og DIF. Vi vil på den baggrund informere yderligere, hvis det er nødvendigt.

 

Med venlig hilsen

Christian Lerche

Direktør

Dansk Sejlunion 
 

COVID 19

Anbefalinger Dansk Sejlunion

2.11.20

Til klubformænd, ungdomskontakter, kontaktpersoner for kapsejlads og surfkontakter samt formænd for klasseorganisationer

 

Kære alle

 

23. oktober strammede statsministeren som bekendt lovgivningen i forhold til corona. Vi er nu blevet delvist klogere på, hvad de nye restriktioner betyder for sejlsporten. Blandt andet gælder følgende:

  • Vi har fået et differentieret forsamlingsforbud, der betyder, at idrætsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år må samle op til 50 personer, mens der for personer fra og med 22 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer.
  • Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i idrætsfaciliteter og klubhuse. Dette gælder dog ikke under selve træningen.
  • Det er fortsat lovligt at samle op til 500 personer til eksempelvis generalforsamlinger. Dog skal en række betingelser være opfyldt.

 

Vi har opdateret hjemmesiden med uddybninger af ovenstående, men der er fortsat mange tvivlsspørgsmål i forhold til, hvordan de nye retningslinjer skal tolkes. Dansk Sejlunion vil gå i dialog med DIF for at få klarhed over en række tvivlstilfælde i de nye retningslinjer. Når vi ved mere, vil vi ajourføre informationen på hjemmesiden og om nødvendigt igen skrive direkte til alle klubber og klasser.

 

Vi opfordrer alle klubber, klasser og sejlere til at følge de nye krav og anbefalinger, så vi bedst muligt kan dyrke vores sport og fællesskab.

 

Med venlig hilsen
  

 

Mikael Jeremiassen
Kapsejladskonsulent
Dansk Sejlunion

t (+45) 88207017
m (+45) 51273501