Dansk Sejlunion den 21 maj 2021

Emne: Corona - opdatering

 

Til klubformænd, ungdomskontakter, kontaktpersoner for kapsejlads og surfkontakter, kontaktpersoner for sejlerskoler samt formænd for klasseorganisationer

 

Vi har nu opdateret vores corona-sektion på dansksejlunion.dk/corona i forhold de nyeste retningslinjer gældende fra i dag 21. maj 2021.

Forsamlingsforbuddet udendørs er nu på 100 personer.

Indendørs er det nu muligt at samles op til 50 personer til både idræts- og foreningsaktiviteter. Vær dog opmærksom på afstandskrav.

Alle personer fra 18 år og op skal have gyldigt coronapas for at deltage i indendørs aktiviteter.

Kontrol af coronapas skal enten udføres ved hver aktivitet eller som stikprøvekontrol én gang i døgnet af foreningen eller af den, der ejer bygningen.

Det er vores vurdering, at de fleste almindelige foreningsaktiviteter nu kan gennemføres i klubhusene, når man overholder de kendte retningslinjer – herunder bundbind, afstand og coronapas. Vores anbefaling er dog fortsat at afvikle så meget som muligt udendørs. DIF har endnu ikke opdateret sin information på baggrund af Kulturministeriets retningslinjer, som er offentliggjort i dag. Tjek derfor løbende, om informationen på hjemmesiden opdateres (der er angivet en ajourført-dato i toppen af dokumentet).

Der er desværre heller ikke hel klarhed i forhold til de meget store events med flere end 500 deltagere. Det drejer sig om ”motionsevents”, ”sportsarrangementer” og ”stævner”. Vi anbefaler arrangørerne af meget store stævner at have løbende dialog med Mikael Jeremiassen om mulighederne og de seneste tilkendegivelser fra myndighederne og DIF. Vi anbefaler desuden at forhåndsorientere kommunen og politiet samt at udarbejde en corona-/sundshedsplan for store arrangementer.

 

Dansk Sejlunion 6 maj 2021 klubhuse / generalforsamling

CORONA: STOR USIKKERHED OM ÅBNING AF KLUBHUSE

Selvom indendørs idræt delvist er åbnet op i dag, og vi igår meldte ud, at klubhuse nu kunne åbne, er der her til aften opstået stor usikkerhed hos DIF om, hvorvidt det overhovedet er lovligt for os som udendørssport at benytte vores klubhuse og andre indendørsfaciliteter.

Vi afventer derfor klarhed fra DIF på dette punkt, men indtil da anbefaler vi desværre, at klubhuse, omklædningsfaciliteter etc. holdes lukket. Det betyder også, at undervisning og generalforsamlinger ikke kan foregå i klubhuse pt.

Vi har opdateret vores q&a efter denne nye udmelding og skriver ud igen, så snart, vi ved, hvilken vej vinden blæser. Hvornår det bliver, har vi desværre ikke noget godt svar på pt., da vi afventer DIF og Kulturministeriet.

Vi ved, det er frustrerende. Det er i hvert fald præcis den følelse, vi selv sidder tilbage med.

Find vores opdaterede coronavejledning her⬇

National undersøgelse af kvinder i Sejlsport

Kære sejklubmedlem


Dansk Sejlunion vil gerne invitere dig til at deltage i en undersøgelse af kvinder i sejlsport. Formålet med undersøgelsen er bl.a. at gøre det mere attraktivt for kvinder at være medlem af en sejlklub samt at være frivillig i sejlklubberne. Det formål vil vores klub gerne støtte op om.

Klik her for at starte spørgeskemaet

Vi gør opmærksom på, at spørgeskemaet er henvendt til både kvinder og mænd fra 15 år og derover i sejlklubberne.

Det er anonymt at deltage, og vi håber meget, at alle vil bidrage til at indsamle viden, der kan gøre det mere attraktivt at være kvinde i sejlsport.
Spørgeskemaet tager ca. 10-12 minutter at besvare og er åbent til og med torsdag, 20. maj.

Med venlig hilsen
Dansk Sejlunion

Cookie- og privatlivspolitik for Dansk Sejlunion

Praktisk information:
Du skal være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at genoptage din besvarelse, hvis du afbryder den.

Hvis flere medlemmer fra samme hustand er tilknyttet denne e-mail, kan I åbne et spørgeskema til hvert medlem via ovenstående link.
Resultaterne fra undersøgelsen vil blive offentliggjort, men det vil ikke være muligt for offentligheden at se, hvad den enkelte har svaret. Ligeledes vil der ikke blive offentliggjort resultater på klubniveau, da disse data slettes, når dataindsamlingen afsluttes. Alle enkeltbesvarelser holdes fortrolige af Dansk Sejlunion. 

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med DGI Nordsjælland, der står for dataindsamlingen, samt behandling af undersøgelsens resultater og formidling heraf til Dansk Sejlunion. Ved projektets afslutning vil data fra undersøgelsen overgå til Dansk Sejlunion og blive slettet af DGI Nordsjælland.

Ved at besvare spørgeskemaet giver du samtykke til, at vi må bruge din besvarelse til ovenstående formål. Grundet anonymiteten i undersøgelsen, kan det være vanskeligt eller umuligt at identificere din besvarelse, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Har du spørgsmål hertil eller til undersøgelsen generelt, kan du kontakte Ingeborg G. Nielsen fra Dansk Sejlunion: ingeborg@sejlsport.dk

 

Opdatering 21.april Dansk Sejlunion

Spørgsmål og svar om sejlsport og corona

Opdateret 21. april. Dansk Sejlunion har samlet information om Corona, der er relevant for klubber og sejlere.

 

OBS

21. april åbnede den indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år samt for voksne over 70 år. Bemærk, at der blandt andet gælder et krav om at kontrol af coronapas for de 70+ årige, hvis klubhuset åbnes for den ældre målgruppe. Læs mere under forsamlingsforbuddet herunder.

DIF arbejder stærkt på en lempelse af reglerne, herunder særligt kravet om coronapas-kontrollen, som er en hård byrde at lægge på de frivillige. Desværre er det pt. den virkelighed, vi må operere i. Politiet kan straffe klubben med en bøde, hvis der ikke føres ordentlig kontrol.

Den 6. maj åbnes der formegentlig op for indendørs idræt for voksne over 18 år (med krav om coronapas), ligesom en afklaring af afholdelse af større events forventes her.


Nedenstående retningslinjer gælder fra 21. april.

 

Spørgsmål og svar om sejlsport og corona

Dansk Sejlunion får mange henvendelse med spørgsmål om corona. Vi har herunder samlet de hyppigste. Svarene kan ses som gode råd til sejlklubber og sejlere om, hvordan de bedst forholder sig under de gældende corona-restriktioner.

Overordnet

 1. Hvorfor er sejlsporten underlagt corona-restriktioner?
  1. Hele samfundet er underlagt restriktioner for at undgå smittespredning.
  2. Idrætten udgør samlet set en meget stor del af aktiviteten i samfundet (med 1,9 mio. udøvere i DIF og 1,6 mio. udøvere i DGI). Derfor betyder det samlet set en stor forskel for smittespredningen, hvad vi allesammen gør i disse tider.
  3. Som en del af DIF-idrætten med mange udøvere kan vi ikke gå egne veje.
  4. Vi kan ikke se bort fra, at der er en reel smitterisiko blandt aktive sejlere, ligesom der blandt sejlere er mange ældre, som er i en særlig risikogruppe.
 2. Hvorfor er retningslinjerne strengere i sejlsport end andre steder?
  1. Sejlsport er underlagt helt de samme regler, retningslinjer og anbefalinger, som gælder for andre idrætter i den kategori, som hedder ”udendørs idrætter uden kropskontakt”.
  2. Sundhedsstyrelsen og Kulturministeriet har på nogle punkter pålagt idrætten at følge lidt strengere forholdsregler end samfundet i øvrigt, fordi vi er mange idrætsudøvere med fysisk aktivitet.
  3. Andre steder har vi lempeligere vilkår.
  4. Dansk Sejlsport ønsker ikke at lave anbefalinger, som går imod de retningslinjer, som DIF har aftalt med Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen.
  5. På enkelte områder har Dansk Sejlunion ”oversat” retningslinjerne, så de giver mening for sejlere og sejlsport.
  6. Tilsvarende har andre forbund tilpasset retningslinjerne til netop deres forhold.
 3. Skal man følge anbefalinger og retningslinjer?
  1. Anbefalinger og retningslinjer er ikke ”love” og ”regler”. Alligevel opfordrer Dansk Sejlunion til, at alle sejlklubber og sejlere følger dem.
  2. Det skyldes dels, at det faktisk gør en forskel, hvad sejlere og andre idrætsudøvere gør for at begrænse smitten.
  3. Det skyldes også, at vi er bedst tjent ved, at vi og DIF selv fastlægger, hvordan vi bedst passer på hinanden, i stedet for at myndighederne går ind med endnu mere rigide regler.
  4. Endelig er sejlsporten – og andre idrætter – meget privilegerede i forhold til tilskud og andre gode vilkår i Danmark. Derfor er det i vores egen interesse at fremstå som ansvarlige og positive medspillere i en svær tid for hele samfundet.
  5. Man kan ikke blive straffet for at undlade at følge anbefalinger og retningslinjer.

Forsamlingsforbuddet

 1. Hvad er forsamlingsforbuddet?
  1. Det er pt. tilladt at samle 50 personer - børn som voksne - til udendørs aktiviteter.
  2. Det er muligt at træne flere grupper af 50 personer samtidig. Læs mere om mulighederne under menupunktet Træning.
  3. Ved kapsejlads er det tilladt at samle op til 500 personer, såfremt retningslinjer for opdeling af grupper overholdes. Se mere under menupunktet Kapsejlads.
  4. Der skelnes ikke mellem vand og land. Forsamlingsforbuddet gælder således også på havet.
  5. Indendørs idrætsfaciliteter som fx klubhuse må benyttes af følgende grupper til idræts- og foreningsrelaterede aktivteter:
   1. Børn og unge under 18 år uden krav om coronapas og med et forsamlingsloft på 25.
   2. Voksne over 70 år med et forsamlingsloft på 10 men med krav om coronapas.
   3. Bemærk, at ansvaret for at tjekke coronapas ligger hos den enkelte forening eller 'facilitetsejer' (ejer af klubhuset). I praksis vil det ofte være den enkelte træner, der tjekker for et gyldigt coronapas.
   4. Hvis ikke dette efterleves, kan Klubbens ledelse eller klubhusets ejer blive pålagt en bøde. DIF arbejder på en lempelse til næste åbning, men pt. er det reglerne.
  6. Politiet håndhæver forbuddet og kan uddele bøder ved overtrædelse.

Afholdelse af generalforsamling

 1. Må vi afholde fysisk generalforsamling under den nuværende nedlukning, og hvilke forholdsregler gælder? 
  1. Nej. Det er ikke muligt at afholde generalforsamlinger indendørs, uagtet at deltagerne sidder ned med ansigtet i samme retning.
  2. Husk, I altid har mulighed for at gennemføre generalforsamlingen digitalt.
  3. Her kan du finde råd og vejledning fra Danmarks Idrætsforbund om afholdelse af generalforsamling under nedlukning. 

Foreningsaktiviteter og bådklargøring

 1. Må vi afholde aktiviteter i klubben?
  1. Udendørs aktiviteter er tilladt for op til 50 personer. Det betyder eksempelvis, at det er muligt at gennemføre forårsklargøring af klubbens både.
  2. Der skal dog være skærpet opmærksomhed på, at forsamlingsforbud, afstandskrav m.v. efterleves.
  3. Sociale aktiviteter, fx standerhejsning, kan gennemføres udendørs med op til 50 deltagere under samfundets generelle udendørs forsamlingsforbud.
  4. Vær dog opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen fortsat anbefaler at aflyse alle sociale arrangementer.
  5. Det er tilladt at afholde aktivteter forbundet med det idrætslige aspekt indendørs for personer under 18 år samt over 70 år. Se afsnit om forsamlingsforbud for yderligere information.

Mundbind

 1. Skal der bæres mundbind i klubhuse?
  1. Ja. Der skal bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse.
  2. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover.
  3. Vær opmærksom på, at klubhuse kun må holdes åbent for en begrænset del af klubbens medlemmer. Se afsnit om forsamlingsforbud for yderligere info.
 2. Skal der bæres mundbind under træning?
  1. Nej, der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere.
  2. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætspladsen, hvor aktiviteten skal udføres, hvis man møder omklædt.

Afstand og kropskontakt

 1. Hvad er afstandskravet?
  1. Vi skal indtil videre holde mindst en meter, men gerne to meters afstand til hinanden, særligt ved aktiviteter i bevægelse eller fysiske anstrengelser.
  2. Afstanden måles fra næse til næse.
  3. I klubhuse, omklædningsrum, bad o.l. må der maksimalt tillades adgang for 1 person under 18 år eller 1 person på over 70 år med coronapas pr. 4 m2 gulvareal. I klublokaler, hvor der i det væsentlige siddes ned, må der dog tillades adgang for 1 person under 18 år eller en person på over 70 med coronapas, pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Antallet af personer til stede i forhold til gulvarealet opgøres eksklusiv personale.
  4. Det er dog tilladt at dyrke idræt med kropskontakt.
  5. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Dog skal I have ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
  6. Hvis afstandsanbefalingen på 2 meter ikke kan overholdes, anbefaler vi, at man så vidt muligt sejler med fast(-e) makker(-e) eller med sin familie. 
  7. Sejlere og klubben skal overveje, hvordan man kan undgå kontakt.
  8. Under alle omstændigheder anbefales det at følge Sundhedsmyndighedernes råd om hygiejne og kontaktsmitte.

Klubhuse, omklædningsrum, toiletter m.v.

 1. Må vi benytte klubhuset?
  1. Både ja og nej.
   1. Indtil videre skal alle indendørs idrætsfaciliteter, herunder klubhuse, være lukket for medlemmer mellem 18-69 år.
   2. Børn og unge under 18 samt voksne over 70 år må gerne benytte klubhuse til idrætsrelaterede aktivteter under visse restriktioner. Se afsnit om forsamlingsforbud for yderligere information.
  2. I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., må der åbnes op for gæster mod forudgående reservation. Vi henviser til at orientere sig i de gældende regler for restaurationsområdet. 
  3. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. hygiejne, rengøring og minimering af fysisk kontakt skal respekteres.
  4. Alle sociale indendørs aktiviteter kan for nuværende ikke gennemføres. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv. Anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.
 2. Må vi benytte omklædningsrum og toiletter?
  1. Det er tilladt at benytte toiletfaciliteter, omklædningsrum og opbevaringslokaler med henblik på kortvarigt ophold i forbindelse med træning, undervisning eller kapsejlads.
  2. Brug af faciliteterne må kun ske under forudsætning af, at retningslinjer om afstand etc. overholdes.
  3. Faciliteter skal rengøres hyppigt, og de generelle anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne om hygiejne (sæbe og håndsprit bør være tilgængelige, og stofhåndklæder bør ikke benyttes) og om at holde behørig afstand overholdes.
  4. Faciliterne skal også indrettes, så der undgås kødannelse.
 3. Må vi benytte badefaciliteter? 
  1. Både ja og nej.
   1. Medlemmer mellem 18-69 år må for nuværende ikke benytte badefaciliteter.
   2. Børn og unge under 18 samt voksne over 70 år må gerne benytte badefaciliteter under generelle regler fra Sundhedsstyrelsen om hygiejne samt visse andre restriktioner. Se afsnit om forsamlingsforbud for yderligere information.

Kapsejlads

 1. Må vi sejle kapsejlads og aftenmatch?
  1. Ja, såfremt at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 50 personer overholdes, og at der minimum holdes to meters afstand til andre. Disse begrænsninger gælder både i havn, under aktiviteten (kapsejladsen) og under sejlads fra havn til sejladsområde – og retur.
 2. Hvad betyder forsamlingsforbuddet for kapsejlads?
  1. Der må ikke afvikles en kapsejlads, hvor flere end 50 personer er samlet samtidigt.
  2. Begrænsningen på 50 personer, inkl. evt. officials (baneleder, hjælpere, tilskuere, forældre..), gælder også startlinjen – uanset hvor lang denne er.
  3. Hold så vidt muligt 2 meters afstand, se mere under Afstand og kropskontakt.
 3. Kan vi arrangere kapsejlads for flere end 50 personer?
  1. I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes kapsejladser med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere deltagere samme sted samme tid end forsamlingsforbuddet tillader (50 personer).
  2. Der er følgende muligheder for at gennemføre arrangementer med flere end 50 personer (og højst 500 i alt):
   1. Kapsejladser, hvor deltagerne spredes over et meget stort areal – fx distancekapsejladser. Her er betingelsen, at der på intet tidspunkt er mere end 50 personer samlet på det samme område, fx i forbindelse med startafviklingen.
   2. Flere stævner i stævnet, fx flere samtidige DM’er, hvor hver klasse har sin egen bane og sit eget område i land. Deltagerne må ikke blandes hverken på vandet eller i land.
   3. Inddeling i grupper, hvor der først deltager 50 personer, som tager hjem, inden næste gruppe på op til 50 personer tager på vandet.
  3. Det vil kræve planlægning, der sikrer, at forbuddet mod at forsamles i grupper på mere end 50 personer til enhver tid overholdes. Dette kan fx ske via forskudt afgang/ankomst fra/til havn, anvendelse af omvendt respit starter for kølbåde etc.
  4. Det anbefales at være særdeles omhyggelige med adskillelse af deltagerne, så der ikke er tvivl om, at der ikke er samlet mere end 50 personer.
  5. Man må som arrangør prøve at tænke ”hvordan ser det ud fra land, eller hvis politiet kommer forbi?” I sidste ende er det lokale politi, som afgør, om de betragter forbuddet som overtrådt.
  6. Lav eventuelt en tydelig markering af både i hver gruppe, fx ved hjælp af farvede vimpler til mastetoppen.
  7. Undgå baneformater, hvor sejlerne mødes (hvilket de gør på traditionelle op/ned baner).
  8. Overvej at bruge forskellige baneformater eller mærker for forskellige grupper.
  9. Vær særlig opmærksom på at undgå trængsel i havnen og ved udsejling/ankomst til havn.
  10. Hold grupperne effektivt adskilt.
  11. Klubber, som går med tanker om større stævner/kapsejladser, opfordres til at kontakte Dansk Sejlunions kapsejladsansvarlige direkte for at få vurdering af, hvorvidt dette er muligt inden for de kendte rammer. Dansk Sejlunion har dog ikke myndighed til at give en forpligtende fortolkning.
 4. Hvad med distancesejladser?
  1. Her gælder det om at undgå at samles flere end 50 personer – særligt i forbindelse med starten og udsejling/ankomst til havn.
  2. Ved ”store” formater anbefales det at kontakte Dansk Sejlunions kapsejladsansvarlige for at få særlig rådgivning.
 5. Må vi holde skippermøder og andre fælles aktiviteter?
  1. Der må gerne afholdes skippermøde, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves.
  2. Sociale aktiviteter, fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., er ikke tilladt for nuværende.
 6. Ideer til ”andre kapsejladsformer”?
  1. Dansk Sejlunion foreslår, at man benytter gamle eller nye kapsejladsformer for at undgå at bringe sejlerne for tæt sammen og undgå at for mange personer er samlet. Få inspiration i de følgende punkter:
  2. Sejle match race.
  3. Sejle tripple race.
  4. Sejle et format, hvor flest mulige mærker skal rundes inden for et bestemt tidsrum, fx 24 timer eller 2 timer.
  5. Sejle med færre personer, fx kun 2, i hver båd.
  6. Starte forskudt efter omvendt respit/handicap (de langsomste både starter først.
  7. Starte med ”harestart” uden startlinje/officials. En båd er ”hare”, som sejler på bagbord halse foran hele feltet. Alle andre både skal sejle på styrbord halse bag om ”haren”.
  8. Sejle mod sig selv på tid ved at gentage samme distance flere gange.
  9. Sejle mod hinanden ved at tracke sejladsen og sammenligne tider på den baggrund, selvom man ikke starter samtidig.
  10. Tag i mål fra mole eller ”dommertårn”.
 7. Hvilke mærker og udstyr kan vi benytte?
  1. Det anbefales at minimere brugen af grej og udstyr, som flere berører.
  2. Det anbefales at benytte faste mærker – både for at minimere behovet for officials og for at undgå berøring af grej og udstyr.
 8. Hvad med følgebåde og officials?
  1. Vi anbefaler at minimere antallet af officials og følgebåde på vandet.
  2. Vi anbefaler at prioritere sikkerhed frem for håndtering eller optimering af startlinje og bane.
  3. Officials bør passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
  4. Officials bør anbefale deltagere med sygdomstegn at blive hjemme.
 9. Gælder de sædvanlige kapsejladsregler?
  1. Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg har udarbejdet et ”corona tillæg” til kapsejladsreglerne, hvor definitionerne ”Holde klar”, ”Mærke-plads” og ”Plads” er tilpasset den generelle anbefaling om at holde afstand (2 meter), se Tillæg CV - Regler for Covid‐19 kapsejlads (pdf).
  2. Dansk Sejlunion anbefaler, at dette tillæg benyttes, så længe der er særlige anbefalinger om at holde afstand (2 meter).
  3. Tillægget gælder når det er anført i indbydelsen og sejladsbestemmelserne.
  4. Dansk Sejlunion anbefaler sejlerne at undlade at sejle ind i situationer, hvor der er risiko for at forsamlingsforbuddet overtrædes, eller hvor der ikke er mulighed for at holde afstand.
 10. Kapsejlads under DH – ændring af mål
  1. Mange kølbåde er i websejler registreret med en sejlføring optimeret til en fuld besætning. Ændring af bådens sejlføring (sejlmål) i websejler er gratis - læs her hvordan det gøres.

Træning

 1. Må vi afholde udendørs træning i sejlklubben?
  1. Ja, træningsaktivitet er mulig, så længe at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 50 personer overholdes, afstandskravet respekteres (se mere under Afstand og kropskontakt), og Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om hygiejne og at undgå kropskontakt iagttages. 
 2. Hvordan håndteres forsamlingsforbuddet?
  1. Se afsnit om forsamlingsforbuddet.
  2. Husk, at træneren tæller med, når der tælles til 50, ligesom forældre gør det. Derfor bør forældre ikke være tilstede på havnen, men kun transportere børn og unge, hvis de ikke selv kan klare transporten.
  3. Det anbefales at inddele sejlerne i mindre grupper.
 3. Hvordan håndteres flere grupper på land?
  1. Det anbefales at planlægge træningen omhyggeligt, så ugen udnyttes bedst muligt. Lad grupperne møde på forskellige tidspunkter eller på forskellige dage. Tag hele ugen i brug.
  2. Udnyt pladsen på land optimalt, så de enkelte grupper af sejlere rigger til og af langt fra hinanden. Inddel og marker gerne felterne på land meget tydeligt.
  3. Lav felterne tilstrækkeligt store til, at der er mindst 2 meter mellem hver båd, når der rigges til eller af.
  4. Undgå, at sejlere bliver blandet eller går gennem områder, hvor en anden gruppe opholder sig.
  5. Pas på med trængsel eller blanding af flere grupper på slæbestedet eller i havnen i øvrigt.
 4. Hvordan håndteres flere grupper på vandet?
  1. På vandet anbefales det at lade grupperne træne langt fra hinanden. Vi har ikke nogen anbefaling til afstand, men det skal være tydeligt (fx fra land), at der er tale om forskellige aktiviteter.
  2. Man må som arrangør prøve at tænke ”hvordan ser det ud fra land, eller hvis politiet kommer forbi?”
  3. Lav eventuelt en tydelig markering af bådene i hver gruppe, fx ved hjælp af farvede vimpler til mastetoppen.
  4. Det anbefales at benytte forskellige mærker på vandet.
  5. Overvej også at undgå baneformater, hvor sejlerne mødes (hvilket de gør på traditionelle op/ned baner).
  6. Overvej at bruge forskellige baneformater eller mærker for forskellige grupper.
  7. Vær særlig opmærksom på at undgå trængsel i havnen og ved udsejling/ankomst til havn.
  8. Det anbefales at undgå at være ”for mange” grupper i nærheden af hinanden.
 5. Skal der være en træner tilstede?
  1. Der skal være en træner/frivillig til stede, når der er tale om træning/aktiviteter for børn og unge.
 6. Hvad skal træneren være opmærksom på - generelt og i land?
  1. Trænere skal passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje, eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
  2. Trænere bør afvise sejlere med sygdomstegn.
  3. Trænere skal rådgive sejlerne om at holde afstand og om de kendte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. hygiejne og forebyggelse af smitte.
 7. Hvad skal træneren være opmærksom på, på vandet?
  1. Træn kun, når forholdene er gode, og det ikke kan forventes, at der er behov for assistance til kæntrede sejlere.
  2. Overvej, om urutinerede sejlere kan træne sikkert.
  3. Hold god afstand til sejlerne.
  4. Prioriter sikkerhed frem for instruktion eller optimering af bane.
  5. Kommuniker fx ved brug af aftalte lyd- og håndsignaler.
  6. Lad være med at råbe, når du er tæt på sejlerne.
  7. Hold øje med, at sejlere ikke klumper sig sammen – det gælder både på vandet og ved ind- og udsejling fra havn.
  8. Hold øje med, at sejlerne ikke blander sig med andre grupper.
  9. Benyt gerne det særlige tillæg til kapsejladsreglerne (se under kapsejlads), hvor afstandskravet er indarbejdet.
 8. Kan vi træne alene?
  1. Voksne sejlere kan træne alene. Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen, har offentliggjort en række øvelser, som den enkelte sejler kan benytte. De findes her: https://dansksejlunion.dk/talent-og-elite/sejltraening.
 9. Må vi benytte klubbens både og udstyr?
  1. Det anbefales at benytte egne både, joller, boards og eget udstyr.
  2. Det anbefales, at klubbens udstyr benyttes af så få forskellige personer som muligt
  3. Hvis klubbens joller og udstyr benyttes, anbefales det at vaske disse grundigt før og efter brug – og gerne afspritte de flader, der berøres
  4. Hvis dragter og redningsveste benyttes af flere, skal disse afvaskes efter hver bruger
 10. Hvad med RIBs og andre trænerbåde?
  1. Det anbefales, at samme båd benyttes af så få personer som muligt.
  2. Det anbefales, at bådene vaskes grundigt med sæbe før og efter brug.
  3. Det anbefales at spritte kontaktpunkter grundigt af efter brug (fx rat, gear, starter, ponton, m.v.).
 11. Råd til sejlere
  1. Ingen skal deltage mod deres vilje.
  2. Vask hænder, brug håndsprit og nys i dit ærme.
  3. Hvis man har symptomer eller er syg, skal man ikke møde til træning.
  4. Hold afstand på land og på vandet. Mindst 2 meter til andre sejlere i din egen gruppe. Og bliv i din gruppe.
  5. Vurder, hvorvidt du i eksempelvis en tomandsjolle kan opretholdet afstandskravet på 2 meters afstand. Undgå kropskontakt og ansigt-til-ansigt kontakt.
  6. Lad være med at råbe ind i ansigtet på andre i båden.
  7. Vask klubbens båd og udstyr af efter brug.
 12. Må vi afholde fysisk træning indendørs?
  1. Både ja og nej.
  2. Medlemmer mellem 18-69 år må for nuværende ikke opholde sig indendørs i klubhuse eller lignende.
  3. Børn og unge under 18 samt voksne over 70 år må gerne benytte klubhuse til indendørs træning såfremt generelle regler fra Sundhedsstyrelsen om hygiejne overholdes samt visse andre restriktioner. Se afsnit om forsamlingsforbud for yderligere information. 

Sejlerskole, prøver m.v.

 1. Må vi undervise i Sejlerskolen?
  1. Ja. Det er muligt at undervise udendørs i sejlerskolen, hvis forsamlingsforbud, afstandsanbefalinger etc. overholdes.
 2. Må vi holde undervisning indendørs?
  1. Både ja og nej.
   1. Medlemmer mellem 18-69 år må for nuværende ikke opholde sig indendørs i klubhuse eller lignende.
   2. Børn og unge under 18 samt voksne over 70 år må gerne modtage undervisning indendørs såfremt generelle regler fra Sundhedsstyrelsen om hygiejne efterleves samt visse andre restriktioner. Se afsnit om forsamlingsforbud for yderligere information.
   3. Vi opfordrer til at holde kurser digitalt.
 3. Må vi afholde teoretiske duelighedsprøver og yachtskipperprøver?
  1. For nuværende er det ikke tilladt at afholde teoretiske prøver med fysisk tilstedeværelse indendørs for aldersgruppen 18-69 år.
  2. Prøver må dog gerne afholdes udendørs, hvis anbefalinger om afstand etc. efterleves.
  3. Det er muligt at afholde prøver for børn og unge under 18 år indendørs samt voksne over 70 år. Se afsnit om forsamlingsforbud for yderligere information.
  4. Vi anbefaler at afholde dem digitalt.
 4. Må vi afholde praktiske duelighedsprøver?
  1. Ja. Så længe anbefalingerne om afstand, forsamlingsforbud og andre gældende restriktioner overholdes.
 5. Hvilke bådtyper må vi sejle i?
  1. Dansk Sejlunion overlader det til den enkelte klub og sejlerskole at vurdere, om bådene er egnet til undervisning og aktivitet i lyset af anbefalingen om at holde 2 meters afstand og undgå kropskontakt.
 6. Hvilke forholdsregler skal vi tage i båden?
  1. Anbefalingen om at holde 2 meters afstand skal så vidt muligt overholdes.
  2. Dog er idræt med kropskontakt tilladt, hvis man er særlig opmærksom på at forebygge smitte.
  3. Undgå så vidt muligt kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt.
  4. Overvej at inddele båden med tape i tydeligt markerede felter for den enkelte elev/instruktør.
  5. Vask båd og grej grundigt før og efter brug. Sprit det grej af, som berøres, fx rorpind eller rat (også hvis der sejles med handsker).
  6. Overvej at bære mundbind.
  7. Alle hygiejneforanstaltninger skal intensiveres.
 7. Hvilke forholdsregler bør instruktører tage?
  1. Instruktører skal passe på sig selv og ikke medvirke mod deres egen vilje, eller hvis de har sygdomstegn eller er i en særlig risikogruppe.
  2. Instruktører skal tilrettelægge undervisningen, så afstandskrav overholdes og kropskontakt undgås.
  3. Instruktører bør afvise sejlere med sygdomstegn.
  4. Instruktører skal rådgive sejlerne om at holde afstand og om de kendte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. hygiejne og forebyggelse af smitte.
  5. Instruktører skal holde særlig stor afstand ved instruktion og undlade at råbe.
  6. Instruktører skal bære mundbind.
 8. Har I samlet overblik over, hvilke råd og vejledninger der findes til sejlerskoler og fritidssejlerprøver Corona?
  1. Download 'Vejledning til censorer og i Y3 og Y1'
  2. Download 'Vejledning til praktiske fritidssejlerprøver'
  3. Download 'Vejledning til sejlerskoleaktiviteter'
  4. Download 'Vejledning til teoretiske duelighedsprøver'
  5. Download 'Vejledning til teoriundervisning i sejlerskoleregi'

Gode råd til sejlklubber og medlemmer

 1. Overordnede råd
  1. Klubberne bør i tvivlstilfælde anlægge et forsigtighedsprincip.
  2. Husk at overholde forsamlingsforbuddet og afstandsanbefalingerne.
  3. Forældre tæller med i begrænsningerne og bør derfor alene transportere børn til og fra træning - men ikke opholde sig på havneområdet eller deltage i tilrigning m.v.
  4. Klubbens ledelse bør aktivt medvirke til, at aktiviteterne kan gennemføres på betryggende vis – evt. ved udpegning af ”coronavagter”, som bærer særlige veste.
  5. Ingen deltager mod egen vilje.
 2. Hygiejne, helbred og omtanke
  1. Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre.
  2. Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70- 85%) tilgængeligt.
  3. Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  4. Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed.
  5. Gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 3. Faciliteter og udstyr
  1. Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene (download Sundhedsstyrelsens plakat ovenfor).
  2. Eventuelle lokale begrænsninger fra fx kommune, havnemyndighed eller politi skal efterleves. Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
  3. Klubbens både, brætter, udstyr og redningsveste bør benyttes af samme person hver gang og af så få forskellige personer som muligt.
  4. Hvis mere end én person benytter klubbens udstyr, bør der tages forholdsregler i form af grundig og hyppig rengøring, afspritning og/eller fx to døgns pause mellem forskellige personers brug, da smitte kan overføres efter flere døgn.

Fritidssejlads

 1. Hvilke regler og anbefalinger gælder for mig, der sejler privat?
  1. Dansk Sejlunion opfordrer enhver sejler og bådejer til at være meget opmærksom på regeringens og myndighedernes retningslinjer og opfordringer – det gælder fx at holde afstand, når man mødes, og at overholde det gældende forsamlingsforbud. Vi opfordrer til at tænke sig om og tage størst muligt hensyn.
  2. Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte.
  3. Sejlerne opfordres til at holde høj hygiejnestandard, vise hensyn over for andre, holde afstand på land og undgå at samles i grupper på flere end forsamlingsforbuddet foreskriver – hverken på land eller på vandet.
  4. Med det nye afstandskrav skal vi forsøge at holde to meters afstand til andre i båden samt på havnen, såfremt man ikke er fra samme husstand.

Sejlads til andre havne eller lande

 1. Må vi sejle på tur til andre havne, og hvilke forholdsregler gælder?
  1. Alle lystbåde havne er åbne for danske gæstesejlere.
  2. Husk at give plads til gæstesejlere, når du forlader hjemhavnen (vend dit skilt til grønt).
  3. Vær forberedt på, at du i mange havne kan komme til at ligge uden på andre både. Læg jer hæk mod stævn, vis hensyn, når I træder ind over andre både, og rør så få punkter som muligt.
  4. Vask hænder og sprit af ofte.
  5. Der er med få undtagelser adgang til toilet og bad i havnene. Undlad derfor at kontakte havnefogeden med dette spørgsmål.
  6. Brug gerne eget toilet og bad i båden for at minimere smittespredningen (forudsat, at der er holdingtank i båden). Benyt havnens anlæg til tømning.
  7. Forvent, at betalingsautomater er i drift.
  8. Benyt gerne MarinaBooking.dk for at reservere plads
 2. Må vi sejle til andre lande?
  1. Når du overvejer at sejle til udlandet, skal du tjekke anbefalingerne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
  2. Farvemarkeringen kan ændres ugentligt på baggrund af smittetrykket i landene. 

 

Hierarki af regler, retningslinjer og anbefalinger

 1. Love eller bekendtgørelser (fx om forsamlingsforbuddet)
 2. Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger (fx fra Kulturministeriet og Sundhedsstyrelsen. Find det meste på www.coronasmitte.dk)
 3. Retningslinjer fra DIF og DGI
 4. Dansk Sejlunions råd og retningslinjer

Hvis der er uoverensstemmelser, så vægter love og bekendtgørelser tungere end retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne. Retningslinjer fra DIF og DGI er generelle for hele idrætten, mens Dansk Sejlunions råd og retningslinjer er målrettet sejlsport.