17-Juni-2020

onsdagssejlads

Uge 25-27 Aftensejlads forår:
1 Start: Kl. 18.50 : 2 Start: Kl.19.00

29-August-2020

Æggekagetur

Æggekagetur til Ærøskøbing lørdag den 29 august 2020
Peter Gast Schiffartsregatta er aflyst- pga. forsamlingsforbuddet ift. Coronasmitten. Klubben opfordrer til at vi mødes til æggekage som vi plejer.

05-August-2020

onsdagssejlads

Uge 32-35 Aftensejlads efterår 1. del:
1 Start: Kl. 18.50: 2 Start kl. 19.00

02-September-2020

onsdagssejlads

Uge 36-39 Aftensejlads efterår 2. del:
1 start : Kl.18.20 2 start kl.18.30

05-September-2020

Skar Drej

Lørdag d.5. September 2020 Skar/Drej
Skippermøde kl.9.00
Første start kl. 10.00
( se under faneblad medlem )

08-September-2020

VHF kursus

VHF kursus v/ Troels og Dorthe Å. fra Simax. - (se under faneblad medlem )

26-September-2020

Klubmesterskab - afrigger fest

Lørdag d. 26. september 2020 Klubmesterskab og følgende afrigger fest
Tilmelding til Troels senest 20. september 2020 vedr. deltagelse i sejladsen.
Tilmelding til Mona vedr. festen
Skippermøde : kl.09.00
1. Start : kl.10.00


Festen er ved mail af 11.Sep.2020 aflyst pga COVID 19

Klubsejladsen vil blive gennemført ved tilmeldinger.⛵️

27-September-2020

Standerstrygning

Standerstrygning kl.11.00

31-December-2020

Godt Nytår

Torsdag d. 31.12.2020 Vi ønsker hinanden godt Nytår i klubhuset kl.11.00

AFLYST PGA. COVID 19

03-Marts-2021

Kursus kapsejladsregler

Ole Ingemann afholder kursus i kapsejladsregler den 3.marts.2021 fra 19.00 -21.30 I klubhuset.
Der vil i 2021 blive anmodet om tilmelding fra interesserede i Ballen Sejlklub

01-November-2020

Klubaftener i støbeskeen 2021

Sejlklubben har planer om klubaftener i 2021 omkring : vedligehold af teak- motor-og førstehjælp/ hjertestarter.
Ovennævnte vil dog være afhængig af hvordan COVID 19 arter sig i 2021

Med venlig hilsen

Ballen Sejlklub