Dansk Sejlunion

 

 Dansk sejlunion skriver 16 marts 20 20

Ingen fælles aktiviteter i sejlklubberne

Vi får i Dansk Sejlunion mange spørgsmål om aktiviteter i den aktuelle situation, hvor vi har en fælles forpligtelse til at minimere spredning af Coronavirus. Der bliver blandt andet peget på, at idrættens fælles foranstaltninger går meget vidt, når både indendørs og udendørs aktiviteter indstilles. Men ja, sådan er det. Vi skal undgå, at folk smittes ved at mødes hos os.
Nogle klubber eller grupper af sejlere og forældre har tilsyneladende ikke været opmærksomme på Dansk Sejlunions anbefalinger eller har valgt alligevel i weekenden at gennemføre fælles træningsaktiviteter.
Det vil vi klart tage afstand fra med følgende budskaber:
- Er I opmærksomme på, at Dansk Sejlunion anbefaler, at der ikke gennemføres foreningsaktiviteter i medlemsklubberne - hverken indendørs eller udendørs?
- Dermed ligger Dansk Sejlunion helt på linje med DIF og DGI for at bakke op om myndighedernes bestræbelser på at undgå spredning af smitte.
- Vi håber og forventer, at I følger denne anbefaling.
- Sejlere kan naturligvis sejle individuelt, men bør ikke mødes til fælles aktiviteter, hvor der er risiko for at sprede smitte under fx transport, omklædning, til rigning, briefing eller andet, hvor man er tæt sammen.
- Vær opmærksom på, at en del kommuner helt har forbudt aktiviteter i foreningerne.
Vi har ingen forudsætninger for at give individuel rådgivning omkring smittespredning eller forholdsregler fx efter rejse i udlandet. Her henviser vi til information fra relevante myndigheders hjemmesider, fx

 

VIGTIG Opdatering 18. marts: Lukning af klubhuse

Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter.
Dette tolker vi i Dansk Sejlunion således, at alle klubhuse m.v. skal holdes lukket.
Vi får en del spørgsmål vedr. søsætning. Her vil vi sammen med FLID hurtigst muligt komme med en fælles tilkendegivelse.

 

MINBAAD.DK den 18 marts 2020

 

BREAKING: Dansk Sejlunion forlanger at klubhuse lukker i hele landet

Det er ikke længere tilladt at mødes i sejlklubberne, understreger direktør i Dansk Sejlunion, Christian Lerche, der følger regeringens råd og vil være på den sikre side. I et enkelt tilfælde har direktøren taget kontakt til lokal klubformand.

Af Sara Sulkjær | 18-03-2020 11:50

Tirsdag aften talte statsminister Mette Frederiksen endnu engang til danskerne. Beskeden var klar. Al aktivitet i indendørs sportsfaciliteter skal ophøre fra onsdag den 18. marts kl. 10.00.

En besked, der nu får Dansk Sejlunion til at lukke dørene til samtlige af landets sejlklubber.

- Nogle vil måske spørge, om deres klubhus er en idrætsfacilitet, men der skal ikke herske tvivl - i den her sammenhæng er svaret ja. Better safe than sorry. Fra Dansk Sejlunions side har vi fra starten valgt at holde os på den sikre side af regeringens udspil, understreger direktør i Dansk Sejlunion, Christian Lerche.

Påbud fra direktøren

Konsekvenserne af regeringens og unionens stadig skærpede tiltag har man mærket på havnen i Rudkøbing. Flere foredrag er blevet aflyst, og klublokalet, der ofte har tiltrukket mellem 35-40 mennesker til forårets arrangementer, ligger øde hen. 

- Der er meget, meget stille. Vi har aflyst og udsætter fortsat arrangementer, men forsøger at holde humøret oppe, forklarer formand i Rudkøbing Sejlklub, Finn Birger Hansen.

Ikke alle sejlklubber er fulgt i den sydfynske klubs kølvand. På få havne er træningen i større grupper fortsat, hvilket fornylig tvang DS-direktøren til røret:

- Jeg har i et enkelt tilfælde måttet tage telefonen og ringe til formanden. Heldigvis blev vi hurtigt enige om at lukke al aktivitet, forklarer Christian Lerche, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Hold møder online

Også diverse udvalgsmøder i sejklubsregi bør aflyses eller afvikles på alternativ måde - også selvom det fortsat er tilladt at samles i grupper på under ti personer, lyder den klare opfordring fra Lerche:

- Lad vær med at mødes face-to-face, så smitten ikke spredes yderligere. Vores anbefaling er, at man i stedet mødes via Skype eller lignende., som er fremragende til videomøder, forklarer direktøren til Minbaad.dk.

 

 

19 marts 2020 Fælleserklæring : Flid og Dansk Sejlunion

 

https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/corona-situationen-dansk-sejlunion-aflyser-alle-arrangementer